Rozwiązania Repair Avoidance

Repair Avoidance - optymalizacja procesu i kosztów napraw


W procesie optymalizacji kosztów napraw ważną rolę pełnią narzędzia, pozwalające na usprawnienie procesu diagnostycznego i umożliwiające Klientom końcowym samodzielną diagnozę sprzętu, a nawet wykonanie niektórych prostych aktualizacji oprogramowania. CTDI proponuje dwa rozwiązania, które usprawniają proces serwisowy w tym zakresie:


  •     SmartChk
  •     Troubleshooter

Smart Chk


SmartChk to unikalne narzędzie firmy XCaliber Technologies, stosowane przez CTDI. Służy ono do diagnozowania najważniejszych funkcjonalności urządzeń mobilnych. Za jego pomocą można przeprowadzić 30 kompleksowych testów, które sprawdzają kluczowe funkcje i parametry, mające wpływ na wydajność, użyteczność i niezawodność urządzeń mobilnych – m.in. czujniki, wyświetlacz, dźwięk, zasięg, przyciski, Wi-Fi, Bluetooth... SmartChk umożliwia przeprowadzenie testów automatycznych, półautomatycznych oraz ręcznych. Pozwala zdiagnozować w krótkim czasie, czy telefon/tablet jest sprawny. Może być wykorzystywany zarówno w urządzeniach, działających na platformie iOS, jak i Android.

Uzycie SmartChk'a w procesach serwisowych wspiera efektywną diagnozę sprzętu i ułatwia przeprowadzenie obiektywnej kontroli jakości wykonanych napraw. Testowanie urządzenia za pomocą aplikacji takiej jak SmartChk  pozwala na bardziej wiarygodną ocenę stanu technicznego urządzenia niż testy w warunkach rzeczywistych – wyniki testów są powtarzalne i bardziej obiektywne niż testy prowadzone przez człowieka.


Troubbleshooter


To narzędzie pozwalające Użytkownikom końcowym na samodzielne zdiagnozowanie urządzenia i podjęcie decyzji, czy problem można rozwiązać we własnym zakresie, czy sprzęt należy oddać do serwisu.

Troubbleshooter to serwis internetowy, obsługiwany i stale rozwijany przez wsparcie techniczne CTDI. Po wejściu na stronę użytkownik jest prowadzony przez poszczególne etapy diagnozy – po kolei musi wybrać markę telefonu, model, jedną z ogólnych grup problemów (np. komunikacja, zasilanie, oprogramowanie), a następnie problem. Po wyborze problemu system zadaje dodatkowe pytania, pozwalające na doprecyzowanie tematu i generuje propozycję rozwiązania problemu.  
Jeśli po wykonaniu proponowanych czynności problem nadal występuje, Klient może być przekierowany na infolinię (wsparcie techniczne) lub poproszony o  przesłanie urządzenia do serwisu.

Serwis jest stale rozszerzany o nowe modele telefonów. Każdy użytkownik ma też możliwość zgłoszenia uwag i innych problemów, których nie znajduje na liście, opublikowanej w serwisie.

Klientów biznesowych (Producentów, Operatorów), zainteresowanych nawiązaniem współpracy z CTDI, prosimy o kontakt przez poniższy formularz. 


Zapytania biznesowe
WAŻNE! W sprawach związanych z obsługą serwisową pojedynczych urządzeń (wyceny napraw odpłatnych, status naprawy, reklamacje) zarówno Klientów indywidualnych, jak i firmy, prosimy o kontakt przez formularz na stronie.
Firma (*) 
Imię i nazwisko (*) 
Adres e-mail (*) 
Telefon
Jestem zainteresowana/zainteresowany:
Serwisem urządzeń elektronicznych
Serwisem VIP
Rozwiązaniami Repair Avoidance
Zarządzaniem powrotami (Returns Management)
Innymi usługami
Uwagi
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, umieszczonych powyżej, w celu przygotowania oferty. Podstawą przetwarzania będzie z art. 6, ust. 1, lit. b, przygotowanie oferty przed zawarciem umowy (RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu nawiązania współpracy, jednak nie dłużej niż 90 dni.