Forumarz zgłoszenia do naprawy

Formularz zgłoszeniowy - wzory


Podstawowym dokumentem, potrzebnym do rozpoczęcia obsługi serwisowej jest formularz zgłoszenia do naprawy. Do napraw gwarancyjnych, należy dołączyć również dokumenty potwierdzające uprawniania gwarancyjne - zobacz jakie dokumenty dołączyć.

 

Klientów indywidualnych, zgłaszających urządzenie do naprawy bezpośrednio w CTDI prosimy o dołączenie wydrukowanego i wypełnionego formularza wg poniższego wzoru:Formularz - Samsung POBIERZ
Formularz - pozostałe marki, obsługiwane przez CTDI  POBIERZProsimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól formularza drukowanymi literami, dokładne sprawdzenie danych i podpis we wszystkich wskazanych miejscach. Formularz niepełny, zawierający błędy, skreślenia lub niewyraźnie wypełniony może znacząco wydłużyć proces obsługi. Wpisane w formularzu uwagi, sprzeczne z zasadami obsługi opisanymi w formularzu (np. dotyczące zachowania danych) nie będa akceptowane.


W przypadku oddania urządzenia do naprawy w Salonie, Sklepie, Punkcie Przyjęć lub Autoryzowanym Punkcie Serwisowym, Pracownik pomoże w wypełnieniu formularza. Prosimy o zwrócenie uwagi na odpowiednie wypełnienie wszystkich pól i sprawdzenie czy dane wpisane przez Pracownika są prawidłowe.Klientów biznesowych - Operatorów, Sprzedawców, Autoryzowane Punkty Serwisowe, korzystających ze zintegrowanych z nami systemów IT prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia bezpośrednio w systemie. Jeśli nie korzystają Państwo z systemu informatycznego, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza wg poniższego wzorca:Formularz - Samsung POBIERZ
Formularz - pozostałe marki, obsługiwane przez CTDI  POBIERZ

Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól formularza drukowanymi literami, dokładne sprawdzenie danych i podpis we wszystkich wskazanych miejscach. Formularz niepełny, zawierający błędy, skreślenia lub niewyraźnie wypełniony możne znacząco wydłużyć proces obsługi. Wpisane w formularzu uwagi, sprzeczne z zasadami obsługi opisanymi w formularzu (np. dotyczące zachowania danych) nie będa akceptowane.


W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy o upenienie się, że do zgłoszenia dołączone są dokumenty potwierdzające uprawniania gwarancyjne - zobacz jakie dokumenty dołączyć.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: administratorem danych osobowych jest Producent urządzenia, Operator lub Ubezpieczyciel.

Procesorem Pani/Pana danych osobowych jest CTDI Poland Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Logistycznej 7, 05-090 Sękocin Stary. Inspektorem ochrony danych jest Pan Mariusz Zajkiewicz, [email protected]

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi naprawy. Podczas wykonywania naprawy CTDI Poland może kontaktować się z Panią / Panem poprzez wysyłania powiadomień na adres e-mail, telefon Klienta lub poprzez portal. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt b (RODO).

Producent lub Operator, jako administrator danych osobowych. mogą kontaktować się z Klientami telefonicznie w celu weryfikacji usterki lub jakości usługi wykonanej przez serwis (podstawa prawna – art. 29 RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji na urządzenie, liczony od ostatniej naprawy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi.

Więcej informacji o danych osobowych.