Jakość i środowisko

CTDI dba o jakość i środowisko

Współpracując ze światowymi liderami z rynku nowoczesnych technologii zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze podejście do świadczonych usług wpływa zarówno na wizerunek marek, z którymi współpracujemy, jak i na środowisko. Dlatego w CTDI kładziemy nacisk na:
 
  • jakość naszych usług,
  • troskę o środowisko naturalne.

Wdrożyliśmy standardy ISO i utrzymujemy systemy wspierające realizację norm ISO w zakresie jakości (ISO 9001:2015) i ochrony środowiska (ISO 14001:2015).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką w tym zakresie          

  
ISO 9001
   
Obsługa zaawansowanych technologii wiąże się z koniecznością stałego uczenia się, podnoszenia kompetencji i dbałości o jakość usług, by coraz lepiej spełniać oczekiwania Klientów. W 2008 roku firma wdrożyła system zarządzania jakością, który ustanowił kontrolowane i mierzalne mechanizmy doskonalenia świadczonych usług i uzyskała certyfikat ISO 9001. W 2018 roku przeszliśmy recertyfikację do normy ISO 9001:2015 (aktualnie obowiązująca norma). Działania, mające na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001, są wspierane przez najwyższe Kierownictwo i  Zespół ds. Jakości CTDI. Zobacz certyfikat


ISO 14001

CTDI kładzie duży nacisk na działania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Podobnie jak większość spółek, należących do Grupy CTDI, wdrożyliśmy system zarządzania jakością w zakresie polityki środowiska i uzyskaliśmy w 2004 roku certyfikat ISO 14001. W 2018 roku przeszliśmy recertyfikację do aktualnie obowiązującej normy ISO 14001:2015.  Zobacz certyfikat

W naszej codziennej pracy kierujemy się zasadą 3R – Reduce (redukuj), Reuse (ponownie używaj), Recycle (prowadź recykling). Nasze usługi serwisowe pozwalają na wydłużenie okresu użytkowania sprzętu elektronicznego i redukują niepotrzebną konsumpcję. Kiedy koszt naprawienia produktu jest zbyt wysoki, odpowiedzialnie i bezpiecznie poddajemy go recyklingowi, odzyskując surowce, które mogą być użyte w produkcji nowych urządzeń. Wszelkie odpady, które pozostają, utylizowane są w sposób bezpieczny dla środowiska.

Akredytacje i audyty

Współpraca z liderami światowego rynku nowych technologii wymaga nie tylko wdrożenia ogólnych zasad w zakresie jakości, ale często również spełnienia szeregu dodatkowych wymagań, związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu usług dla naszych Partnerów.

Przeszliśmy szereg audytów i rygorystycznych procedur kontroli jakości, dzięki którym uzyskaliśmy odpowiedni poziom akredytacji od wszystkich marek, z którymi współpracujemy. Jakość świadczonych przez nas usług jest na bieżąco monitorowana przez naszych Partnerów.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Zobacz informację o strategii - 2022

Zobacz informację o strategii - 2021


Zobacz informację o strategii - 2020