Naprawa pozagwarancyjna

Naprawa pozagwarancyjna


Poza wykonywaniem usług w zakresie napraw gwarancyjnych, CTDI świadczy również odpłatne usługi serwisowe pozagwarancyjne. Dotyczą one napraw oraz ekspertyz urządzeń:

  • których okres gwarancji Producenta sprzętu upłynął,
  • w przypadku których zakres naprawy nie jest objęty gwarancją lub ograniczoną gwarancją Producenta (m.in. uszkodzenia mechaniczne - np. stłuczenie wyświetlacza, ingerencja cieczy/wilgoci, nieautoryzowana ingerencja więcej na ten temat: Jakich usterek nie obejmuje gwarancja Producenta?)

Naprawy pozagwarancyjne wykonywane są po akceptacji kosztorysu przez Klienta. Orientacyjne ceny niektórych napraw (części wraz z robocizną) można sprawdzić na naszej stronie internetowej w dziale Cennik usług CTDI - naprawy odpłatne lub kontaktując się z nami przez infolinię albo formularz kontaktowy (w polu temat należy wybrać kosztorys / wycena /faktura).

WAŻNE! Przed odesłaniem urządzenia do naprawy odpłatnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem napraw odpłatnych Ostateczna kalkulacja kosztu naprawy jest możliwa po zdiagnozowaniu urządzenia w serwisie (uszkodzone mogą być również inne części, nie tylko część, o którą pyta Klient). CTDI przedstawi Klientowi kosztorys. W przypadku przesłania urządzenia do diagnozy i braku zgody na wykonanie naprawy, Klient zostanie obciążony kosztami diagnozy oraz transportu (nie dotyczy to urządzeń, których okres gwarancji jeszcze nie upłynął - w takim przypadku transport i ekspertyza są bezpłatne, chyba że Klient przesyła urządzenie wielokrotnie, bez wcześniejszego kontaktu z serwisem w celu upernienia się czy jest to konieczne. Do tych urządzeń prosimy dołączyć  wymagane dokumenty, potwierdzające uprawnienia gwarancyjne).

Prosimy o upewnienie się, że urządzenie jest obsługiwane przez nasz serwis - zobacz listę obsługiwanych urządzeń. Klient odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie urządzenia w trakcie transportu i poprawne wypełnienie formularza zgłoszenia