Jakich usterek nie obejmuje gwarancja Producenta?

Gwarancją Producenta nie są objete usterki i uszkodzenia, których przyczyną nie jest wada produktu.


Każde Autoryzowane Centrum Serwisowe wykonuje naprawy gwarancyjne, zgodnie z procedurami określonymi przez Producenta – w szczególności zgodnie z warunkami gwarancji. Warunki te opisują szczególne przypadki, w których odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona. Dotyczy to usterek, powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzania lub wypadku. Opis uszkodzeń nie objętych gwarancją można znaleźć w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

Do najczęstszych przyczyn wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji należą:

  • ingerencja wilgoci lub cieczy,
  • uszkodzenie mechaniczne, czyli uszkodzenie urządzenia na skutek upadku, uderzenia itp.,
  • nieautoryzowana ingerencja – m.in. wykonanie w okresie gwarancji naprawy przez osobę lub podmiot do tego nieuprawniony.

Gwarancja może też określać inne przypadki wyłączenia, takie jak stosowanie akcesoriów lub oprogramowania nie wytworzonych przez Producenta (dotyczy to również różnego typu aplikacji), niezgodne z instrukcją lub nieostrożne użytkowanie produktu, wykonana bez zgody Producenta modyfikacja produktu, czy normalne zużycie części.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji może zostać również wyłączona w przypadku nie dostarczenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia gwarancyjne Klienta.