Przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: administratorem danych osobowych jest Producent urządzenia, Operator lub Ubezpieczyciel.

Procesorem Pani/Pana danych osobowych jest CTDI Poland Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Logistycznej 7, 05-090 Sękocin Stary. Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Jurkiewicz, [email protected].

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi naprawy. Podczas wykonywania naprawy CTDI Poland może kontaktować się z Panią / Panem poprzez wysyłania powiadomień na adres e-mail, telefon Klienta lub poprzez portal. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt b (RODO).

Producent lub Operator, jako administrator danych osobowych. mogą kontaktować się z Klientami telefonicznie w celu weryfikacji usterki lub jakości usługi wykonanej przez serwis (podstawa prawna – art. 29 RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji na urządzenie, liczony od ostatniej naprawy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi.

Firma CTDI Poland udostępnia dane osobowe następującym pod-procesorom:
 
  • UPS Polska
ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa
Numer telefonu: 22 489 48 77
NIP: 5221004200
 
  • DHL Express Polska
ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa
Numer telefonu: 42 634 51 00
NIP: 5270022391
 
  • DPD Polska
ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa
Numer telefonu 22 577 55 55
NIP: 5260204110
 
  • Papas Cars s.c.
ul. Warszawska 97, 05-120 Legionowo
Numer telefonu: 609 856 556, 608 421 987
NIP: 5361858741


Zapoznaj się z Polityką Prywatności

Gdzie mam się zgłosić w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa w CTDI?

W celu uzyskania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, zgłoszenia naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panią Anną Jurkiewicz pod adresem e-mailowym [email protected] lub pocztą na adres:

CTDI Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 7 
​05-090 Sękocin Stary

Informacja dla Uzytkowników urzadzeń Samsung

Uzytkowników urządzeń Samsung prosimy o zapoznanie się z Informacjami o Przetwarzaniu Danych Osobowych.

 
Bezpieczeństwo

W innych sprawach, nie związanych z ochroną danych osobowych, a mających wpływ na bezpieczeństwo Użytkownika serwisowanego urządzenia, prosimy o kontakt na adres: [email protected]