Kontakt z Działem Obsługi Klienta

Adres e-mail/E-mail adress*  
Potwierdź adres e-mail*/Confirm email address*   
Telefon kontaktowy/Phone number 
Temat wiadomości*/Subject of the message  
Producent urządzenia*/Device producer*  
IMEI/SN urządzenia*/IMEI/SN devices*   
Numer listu przewozowego/Waybill number
Treść wiadomości*/Message content*
 
(Maksymalnie 1000znaków)
Pozostało znaków.
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na składane reklamacje, na adres e-mailowy wskazany powyżej"