Dokumenty uprawniające do naprawy

Dokumenty uprawniające do naprawy gwarancyjnej
W przypadku wysłania urządzenia do naprawy gwarancyjnej, poza formularzem zgłoszenia do naprawy, należy dołączyć do zgłoszenia dokumenty potwierdzające uprawnienia gwarancyjne. Dla większości urządzeń wymagane są:
 
  • kserokopia fiskalnego dowodu zakupu (paragonu lub faktury, potwierdzających pierwotną datę zakupu urządzenia) lub umowa z Operatorem
  • uzupełniona karta gwarancyjna bez skreśleń, z wpisaną datą zakupu, pieczątką sprzedawcy oraz numerem IMEI lub numerem seryjnym SN dla laptopów

WAŻNE!  Faktura VAT marża, wystawiana przy okazji sprzedaży urządzeń używanych, nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne.
Jeżeli podczas zakupu urządzenie nie posiadało karty gwarancyjnej (dotyczy marek iPhone oraz laptopów), kserokopia dowodu zakupu powinna zawierać numer seryjnym SN lub IMEI urządzenia.

W szczególnych przypadkach możliwa jest również obsługa wyłącznie na podstawie dowodu zakupu. Więcej na ten temat w zakładce Czy karta gwarancyjna zawsze jest potrzebna do naprawy urządzenia na gwarancji?