Czy karta gwarancyjna zawsze jest potrzebna do naprawy urządzenia na gwarancji?

Co zrobić jeśli nie mam karty gwarancyjnej?

Karta gwarancyjna jest jednym z podstawowych dokumentów, uprawniających do naprawy gwarancyjnej, jednak część Producentów, dążąc do uproszczenia procedur, związanych z obsługą gwarancyjną urządzeń, nie wymaga tego dokumentu i dopuszcza obsługę na podstawie kserokopii fiskalnego dowodu zakupu – paragonu lub faktury. Musi być to jednak dokument, potwierdzający datę pierwotnego zakupu urządzenia. Faktura VAT marża, wystawiana przy okazji odsprzedaży urządzeń używanych, nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne. Producenci stosują różne zasady obsługi, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi informacjami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Producentem, gdyż brak potrzebnych dokumentów może opóźnić naprawę gwarancyjną lub ją uniemożliwić.

SAMSUNG
Większość laptopów obsługujemy na podstawie numeru seryjnego (SN) urządzenia. W niektórych przypadkach potrzebny będzie dowód zakupu. Na dokumencie powinien znajdować się numer SN urządzenia lub co najmniej jego model. 

W przypadku tabletów, smartfonów i telefonów – powinna być dostarczona karta gwarancyjna i dowód zakupu. W niektórych przypadkach możliwa jest obsługa wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, ale jest to uzależnione od numeru seryjnego urządzenia i wymaga wcześniejszego sprawdzenia.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Producentem: 801 672 678 (801 MSAMSUNG) lub 022 6079333, adres strony Producenta: www.samsung.com/pl

NOKIA
Producent nie stosuje papierowej karty gwarancyjnej. Obsługa gwarancyjna prowadzona jest na podstawie dowodu zakupu z numerem IMEI / SN urządzenia i weryfikacji w bazie danych Producenta.

realme
Wszystkie urządzenia realme możemy obsługiwać gwarancyjnie na podstawie dowodu zakupu z numerem IMEI/ MODEL/SN.


SONY
Producent nie stosuje papierowej karty gwarancyjnej. Warunki gwarancji dostępne są na stronie: https://services.sony.pl/support/pl/warranty/general Obsługa gwarancyjna prowadzona jest na podstawie dowodu zakupu albo rachunku (w miarę możliwości zawierającego datę zakupu, model produktu i nazwę sprzedawcy/dealera – dowodem zakupu może być w szczególności paragon lub faktura VAT). Za zgodą Producenta możemy obsłużyć urządzenie bez dokumentów, na postawie daty aktywacji w bazie Producenta. 


APPLE
Urządzenia od Operatorów są obsługiwane na podstawie dowodu zakupu.


ZTE
Podstawą do wykonania naprawy gwarancyjnej jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej prosimy o dostarczenie dokumentu zakupu lub kopii umowy z Operatorem z podanym numerem IMEI reklamowanego urządzenia i datą sprzedaży/wydania.
Możliwe jest również wykonanie naprawy po poświadczeniu daty sprzedaży przez system komputerowy Operatora.


LENOVO
Prosimy o kopię dowodu zakupu z numerem seryjnym urządzenia.


WIKO
Prosimy o przesłanie standardowej dokumentacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Producentem.


ONEPLUS
Prosimy o bezpośredni kontakt z Producentem pod numerem +1 (646) 851-2228 (infolinia czynna od 4:00 do 22:00 od poniedziałku do niedzieli). Więcej informacji można znaleźć na stronie Producenta  Przypominamy, że również aby zgłosić urządzenie do naprawy trzeba skontaktować się z call center Producenta.