Usterki nie potwierdzone

Zdarza się, że do naszego serwisu trafiają urządzenia, które są technicznie sprawne, jednak ich Użytkownicy zgłaszają problemy, związane z ich działaniem. W wielu takich przypadkach przyczyną opisanych w zgłoszeniu problemów mogą być czynniki zewnętrzne, nie związane z samym urządzeniem. Poniżej opisujemy najczęściej zgłaszane problemy i radzimy co zrobić w sytuacji ich wystąpienia.


CZAS PRACY URZĄDZENIA

 

Czas pracy urządzenia na baterii

Warto pamiętać, że na czas działania baterii, poza jej parametrami, mają wpływ inne czynniki, takie jak intensywność eksploatacji, ustawienia urządzenia czy warunki sieci. Poniżej prezentujemy kilka rad, dotyczących sposobów wydłużenia czasu pracy urządzenia.

Działanie aplikacji

Na zużycie energii istotny wpływ mają aplikacje. Do najczęściej używanych aplikacji, które mogą skracać czas pracy urządzenia należą: Facebook, Messenger, Snapchat. Jeśli czas pracy urządzenia znacznie się zmniejszył po wgraniu nowej aplikacji, zalecamy jej odinstalowanie. 

Część aplikacji, nawet po zamknięciu, może pracować w tle, pobierając dane i łącząc się z Internetem. Warto upewnić się, że aplikacje, które w danej chwili nie są potrzebne, są poprawnie wyłączone. W urządzeniach z systemem Android aplikacje można skutecznie wyłączyć poprzez ustawienia/ manager aplikacji – należy tu wybrać aplikację działającą w tle i zatrzymać ją.

Niektórzy Producenci udostępniają również własne narzędzia służące do zarządzania aplikacjami. Poniżej prezentujemy przykładowe rozwiązania służące do zarządzania aplikacjami.

SAMSUNG

W urządzeniach Samsung można wyłączyć aplikacje korzystając z funkcji ostatnio uruchomione aplikacje.


Transmisja danych

Warto zwrócić uwagę na czas aktywności Wi-Fi, Bluetooth, GPS, usług lokalizacyjnych, NFC. Funkcje, które aktualnie nie są używane warto wyłączyć. Nie należy też powielać funkcji pełniących te same zadania – np. jeśli jest włączone Wi-Fi, można wyłączyć transmisję danych 3G/LTE. Warto również ograniczyć synchronizację kont pocztowych i społecznościowych oraz automatyczne pobieranie aktualizacji. 

Lokalne warunki sieci

Natężenie sygnału sieci Operatora zależy m.in. od stopnia zurbanizowania terenu i odległości od nadajnika. Przemieszczanie się w terenie – szczególnie jazda samochodem lub przebywanie w miejscu, gdzie dana usługa ma słaby zasięg, może prowadzić do chwilowego zaniku zasięgu. Dotyczy to szczególnie usług LTE i 3G, które w niektórych miejscach są słabo rozwinięte. Jeśli urządzenie działa w trybie automatycznym (LTE/3G/GSM), który umożliwia przełączanie się pomiędzy poszczególnymi trybami, a zasięg będzie zanikał, urządzenie automatycznie będzie się przełączało, co spowoduje zwiększony pobór energii i szybsze rozładowywanie baterii. W trakcie podróży lub przebywania w miejscu słabego zasięgu LTE przy połączeniu z Internetem mobilnym przełącz się na 3G, a jeśli to nie zadziała, na tryb GSM.

Poniżej prezentujemy w jaki sposób zmienić tryb pracy sieci na przykładzie Samsunga

SAMSUNG

Wejdź w ustawienia / sieci komórkowe / tryb pracy sieci i wybierz odpowiedni tryb 

Ustawienia urządzenia

Można wydłużyć czas pracy baterii zmniejszając jasność i czas aktywności podświetlania ekranu, usuwając animowane wygaszacze i tapety.  W większości urządzeń można też skorzystać z trybu oszczędności baterii.

Rozumiemy, że to właśnie różnorodne funkcje smartfonów stanowią o ich użyteczności . Dlatego, przy intensywnym korzystaniu z urządzenia, zalecamy zaopatrzenie się w PowerBank – zewnętrzną baterię, która wydłuży czas pracy urządzenia. Przed zakupem trzeba upewnić się, że PowerBank posiada odpowiedni atest i jest kompatybilny z urządzeniem.

WAŻNE! Bateria jest częścią urządzenia, która podlega naturalnemu procesowi zużycia. Wraz z upływem czasu jej parametry mogą stopniowo pogarszać się. W przypadku długiego użytkowania baterii warto pomyśleć o jej wymianie.

 

ŁADOWANIE

 

Ładowanie urządzenia po całkowitym rozładowaniu akumulatora

W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora. po podłączeniu ładowarki proces ładowania urządzenia może nie rozpocząć się od razu. Należy odczekać od kilku do nawet kilkunastu minut, aż proces ładowania zostanie zainicjowany. Zalecamy ładowanie akumulatora przed jego całkowitym rozładowaniem, w momencie pojawienia się komunikatu ostrzegającego o niskim poziomie energii.

Ładowanie urządzenia za pomocą kabla USB podłączonego do komputera

Proces ładowania urządzenia za pomocą kabla USB komputera może być zakłócony przez aktywności Użytkownika. W niektórych przypadkach zapotrzebowanie urządzenia na prąd może okazać się większe niż maksymalny prąd zasilania gniazda USB, który wynosi odpowiednio 500mA (miliamperów) dla gniazda USB 2.0 , i  900mA dla USB 3.0. Dlatego, w celu szybkiego naładowania urządzenia lub w przypadku aktywnego korzystania z urządzenia podczas ładowania, zalecamy zawsze korzystanie z oryginalnej ładowarki sieciowej. Podłączając urządzenie kablem USB do komputera Użytkownik może korzystać z funkcji przesyłania danych oraz innych funkcji urządzenia, natomiast czas trwania procesu ładowania może w takim przypadku ulec wydłużeniu, a przy dużym obciążeniu, może dojść do rozładowania urządzenia.

Ładowarka indukcyjna

Coraz popularniejsze na rynku stają się ładowarki bezprzewodowe – tzw. ładowarki indukcyjne. Niestety, wiele z nich nie spełnia norm Producentów. Stosowanie nieoryginalnej ładowarki może być nieefektywne, a nawet może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia.

Nieoryginalne ładowarki

Wydajność nieoryginalnych ładowarek może być kilkukrotnie niższa niż wydajność oryginalnej ładowarki Producenta. Ich stosowanie może wydłużyć czas ładowania, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Zalecamy stosowanie oryginalnych akcesoriów.

 

ZAKŁÓCENIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI URZĄDZENIA

 

Brak możliwości wykonywania połączeń

Brak możliwości wykonywania połączeń może być związany z zablokowaniem urządzenia przez Operatora w związku z zaległymi płatnościami. Przypominamy, że w przypadku braku płatności za urządzenie kupione na raty lub zaległych faktur, Operator może zablokować urządzenie. Blokada Operatora spowoduje brak możliwości wykonywania połączeń, również na kartach innych Operatorów, urządzenie przejdzie natomiast pozytywnie testy serwisowe, wykonywane za pomocą oprogramowania Producenta, ponieważ nie jest uszkodzone. Dlatego, w przypadku wystąpienia takiej usterki – szczególnie, jeśli urządzenie było już w serwisie i usterka nie została potwierdzona, zalecamy w pierwszej kolejności sprawdzenie czy Klient nie zalega z płatnościami. Jeśli tak – prosimy o kontakt z Operatorem i sprawdzenie, czy urządzenie nie zostało zablokowane. Jeśli urządzenie zostało kupione przez Internet lub w komisie i jego obecny użytkownik nie ma wiedzy, od którego Operatora pochodzi– prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

Zawieszanie / Samoczynne wyłączanie / Spowolnienie pracy

Zawieszanie się urządzenia, jego samoczynne wyłączanie się lub spowolnienie jego pracy często jest wynikiem korzystania przez Użytkownika z dodatkowych aplikacji. W przypadku wystąpienia opisanych objawów, należy w pierwszej kolejności odinstalować ostatnio wgrane aplikacje lub sformatować kartę pamięci urządzenia.

Przypominamy, że zalecane jest okresowe wyłączanie urządzenia w celu zresetowania aplikacji oraz procesów działających w tle. Jeśli problemy nadal występują, warto przeprowadzić operację Hard Reset/Pełny Reset (zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi), w celu zwolnienia pamięci oraz przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych.

WAŻNE! Hard Reset spowoduje usunięcie kontaktów, wiadomości i innych danych z urządzenia, dlatego przypominamy o wykonaniu kopii zapasowej danych przed przeprowadzeniem tej operacji. Większość Producentów udostępnia narzędzia pozwalające na wykonanie kopii zapasowej danych.

Kopię danych można wykonać przy użyciu narzędzi dostarczanych przez Producenta urządzenia. Poniżej prezentujemy przykładowe rozwiązania. W razie wątpliwości zalecamy kontakt z infolinią Producenta.

SAMSUNG
Samsung dostarcza oprogramowanie KIES/SmartSwitch, które w sposób intuicyjny przeprowadzi Użytkownika przez proces kopiowania danych. Oprogramowanie można pobrać tutaj: http://www.samsung.com/pl/support/smartswitch/.

Słaby zasięg (połączenia telefoniczne i internetowe)

Przyczyną występowania niedogodności związanych ze słabym zasięgiem może być uszkodzenie karty SIM. Zalecamy wykonanie testu karty SIM w Salonie Firmowym Operatora.

Problemy z zasięgiem mogą być również wywołane lokalnymi warunkami sieci Operatora.

Innym powodem występowania problemów z zasięgiem może być działanie telefonu w trybie „Podwójnym" i słaby zasiąg LTE/ 3G - (więcej na ten temat pisaliśmy w punkcie Lokalne warunki sieci).

Zły odbiór lub połączenie

Działanie telefonu komórkowego zależne jest nie tylko od jego parametrów, ale również od działania bodźców zewnętrznych. Do najważniejszych czynników, mających wpływ na jakość połączenia należą:
 • natężenie sygnału sieci,
 • odległość od stacji bazowej BTS (nadajnika sieciowego) Operatora,
 • przeszkody, zakłócające rozchodzenie się sygnału (fal elektromagnetycznych) pomiędzy nadajnikiem a urządzeniem Użytkownika – m.in. ukształtowanie terenu i jego zabudowa, niekorzystne warunki pogodowe, bliskość źródła wysokiego napięcia lub pola elektromagnetycznego.
Działanie telefonu może również zostać zakłócone przez zakrywanie dłonią anteny, która najczęściej znajduje się w dolnej części urządzenia z tyłu (szczegóły w instrukcji obsługi) lub używanie świecących naklejek (flash stickerów), które pochłaniają znaczną część wypromieniowanej przez antenę energii. 

Zniekształcona fonia / brak fonii

Przyczyna pogorszenia się jakości dźwięku mogą być:
 • zanieczyszczenie mikrofonu lub głośnika, zakłócające jego pracę (dlatego ważne jest odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed kurzem i innymi zabrudzeniami), 
 • użycie nieoryginalnych akcesoriów (np. etui, które zasłania otwory mikrofonów/ głośników),
 • czynniki opisane powyżej związane z warunkami sieci Operatora. 

Nieprawidłowa praca panelu dotykowego

Panel dotykowy może nie działać prawidłowo na skutek:
 • użycia folii ochronnej lub szkła hartowanego bez atestu Producenta, przeznaczonego do innego modelu urządzenia lub źle zaaplikowanego (elementy te mogą zasłonić czujniki wbudowane w panel)
 • obsługi panelu w rękawiczkach nie przeznaczonych do obsługi urządzeń mobilnych, mokrymi rękami, lub zawilgocenia wyświetlacza (nawet przy urządzeniach o podwyższonej wodoodporności – certyfikat IP).

DZIAŁANIE GPS

Działanie GPS polega na określaniu położenia na podstawie sygnału odbieranego z satelity. Dlatego na działanie GPS mogą wpływać:

 •  przeszkody urbanistyczne – budynki, tunele, przejścia podziemne,
 •  niekorzystne warunki pogodowe,
 •  bliskość źródła wysokiego napięcia lub pola elektromagnetycznego.

Utrata sygnału w przypadku wystąpienia powyższych czynników. nie świadczy o złym działaniu urządzenia.

WAŻNE! Żeby korzystać z GPS'a w ustawieniach telefonu należy włączyć opcję „lokalizacja". Jeśli funkcja ta jest wyłączona GPS nie odnajdzie położenia Użytkownika. Ważne jest również upewnienie się, że Użytkownik nie zakrywa dłonią albo uchwytem samochodowym / rowerowym anteny urządzenia (informacje o położeniu anteny znajdują się w instrukcji obsługi).

W wielu urządzeniach dostępne są funkcje wspomagające działanie lokalizacji np. wbudowany czujnik urządzenia, lokalizacja przy użyciu sieci telefonii komórkowej (AGPS), zaawansowany GPS. Informacje o tych funkcjach znajdują się w instrukcji obsługi.