Nagrody

Gazela Biznesu

Od 2000 roku nasza firma rozwijała się bardzo dynamicznie. Pod naszą wcześniejszą marką - jako Regenersis (Warsaw) wielokrotnie byłiśmy nagradzanani prestiżowym tytułem „Gazeli Biznesu". Ten powszechnie znany ranking, opracowywany od 2000 roku przez "Puls Biznesu" we współpracy z Wywiadownią Gospodarczą Cofface Intercredit Warszawa, nagradza najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy.

Zgodnie z opisem, jaki znajdujemy na stronach „Pulsu Biznesu", „Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów." O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

Regenersis (Warsaw) uzyskał tytuł Gazeli Biznesu w 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 i 2012 roku, poprawiając w kolejnych latach swoją pozycję w rankingu.