Technik Diagnosta

Stanowisko: Technik Diagnosta
Miejsce pracy: Sękocin Stary k/Warszawy


Główny cel stanowiska:

Diagnozowanie usterki urządzenia elektronicznego, objętego procesem naprawy oraz dokonanie naprawy, w sposób zgodny z wytycznymi i procedurami.

Zakres odpowiedzialności:
 
 • Diagnozowania, naprawianie i dokumentowanie napraw urządzeń zgodnie z procedurami i wytycznymi, w tym:
 • Diagnozowanie usterek
 • Dokonywanie pomiarów przy użyciu stosownych urządzeń pomiarowych, zgodnie z procedurami diagnostycznymi Producenta
 • Zlecanie /Wymienianie elementów SMD i BGA
 • Dokonywanie zleconych wymian lutowanych części elektronicznych
 • Przestrzeganie zasad przechowywania części i standardów lutowania, w tym wymagań klienta
 • Strojenie urządzenia i wgrywanie nowego oprogramowania
 • Testowanie telefonu po dokonaniu naprawy.
 • Kontrolowanie wydawanego urządzenia (zgodność z numerem IMEI, z gwarancją, zgodność ze stanem faktycznym na karcie przydzielonego do naprawy telefonu)
 • Szczegółowe dokumentowanie wykonywanych czynności
 • Rozliczanie się z pobranych części oraz ilości naprawionych urządzeń
 • Wystawianie ekspertyz urządzeń
 • Branie aktywnego udziału we wszystkich szkoleniach technicznych prowadzonych dla serwisu

Wymagania:
 
 • Wykształcenie  minimum średnie techniczne (elektroniczne lub pokrewne)
 • Wiedza z zakresu elektroniki ogólnej
 • Kilkuletnie doświadczenie w naprawie  urządzeń elektronicznych  
 • Umiejętność testowania, diagnozowania i naprawiania urządzeń elektronicznych ( w tym umiejętność biegłego odczytywania schematów)
 • Znajomość obsługi komputera   i systemów operacyjnych  na dobrym poziomie
 • Minimum bierna znajomość języka angielskiego używanego w dokumentacji technicznej naprawianych urządzeń  
 • Zdolności manualne, umiejętność ręcznego lutowania do poziomu elementów BGA
 • Uczciwość i dokładność
 • Nastawienie na wynik
 • Dobra organizacja pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Inne wymagania kompetencyjne opisane w profilu kompetencyjny dla pracowników serwisu.


Oferujemy:
 
 • Pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku nowoczesnych technologii
 • Możliwość rozwijania swoich kompetencji
 • Możliwości budowania dalszej kariery zawodowej w strukturach firmy
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny
 • Miłą atmosferę pracy w zgranym zespole

Kandydatów zainteresowanych ofertą i spełniających wymagane kryteria prosimy o przesłanie życiorysu na adres [email protected] Z wybranymi osobami będziemy się kontaktować w ciągu 2 tygodni od przesłania aplikacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzanie ich do bazy kandydatów do pracy firmy CTDI Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Logistycznej 7, 05-090 Sękocin Stary w celu przedstawienia mi ofert zatrudnienia. Podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a (zgoda osoby której dane dotyczą) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."