Operatorzy, sklepy - jak oddać urządzenie do naprawy?

Jak przesłać sprzęt do naprawy? Informacje dla Salonów / sklepów.
WAŻNE! Naszym operatorem logistycznym jest firma UPS. Prosimy o korzystanie wyłącznie z firmy UPS (o ile inne ustalenia nie są przewidziane umową).
Naszych stałych Klientów biznesowych (Salony, Operatorów, Sklepy, Ubezpieczycieli), posiadających login, dostarczony przez CTDI pocztą elektroniczną, prosimy o zamawianie kuriera przez stronę https://logistic.ctdi.pl/login-form.html podając login, hasło. Więcej informacji o sposobie zamawiania kuriera przez stronę znajdą Państwo w instrukcji, którą do Państwa wysłaliśmy i którą można znaleźć na stronie po zalogowaniu. W celu uzyskania loginu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta CTDI przez formularz kontaktowy (temat wiadomości "Inne").

Nasz adres do wysyłki urządzeń:

CTDI Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 7
05-090 Sękocin Stary

Nadane paczki można śledzić na stronie internetowej UPS,  wpisując numer paczki w okno Numery monitorowania lub InfoNotice (Awizo)

W przypadku nieuzasadnionej wysyłki na koszt CTDI, do faktury zostaną doliczone koszty transportu.


WAŻNE! Jedna paczka i jeden list przewozowy są dedykowane dla maksimum 25 urządzeń. Prosimy o nie wysyłanie większej liczby urządzeń w jednej paczce - powoduje to wyłączenie ubezpieczenia przesyłki. W przypadku większej liczby urządzeń, prosimy o przygotowanie odpowiedniej liczby paczek i zamówienie odpowiadającej im liczby listów przewozowych. Przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniami w czasie transportu i wilgocią - zobacz film: jak przygotować urządzenie do transportu.
Naprawa gwarancyjna - dokumenty
Przy wysłania urządzenia do naprawy gwarancyjnej, prosimy o dołączenie do przesyłki następujących dokumentów:
 
  • uzupełnionej karty gwarancyjnej, bez skreśleń, z wpisaną datą zakupu, pieczątką sprzedawcy oraz 15-cyfrowym numerem IMEI telefonu lub numerem seryjnym SN dla laptopów
  • kserokopii fiskalnego dowodu zakupu (paragonu lub faktury, potwierdzających pierwotną datę zakupu urządzenia, faktura VAT marża, wystawiana przy okazji sprzedaży urządzeń używanych, nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne) lub umowy z operatorem
  • formularza zgłoszeniowego z opisem usterek i dokładnymi danymi do kontaktu z Klientem końcowym

Jeżeli podczas zakupu urządzenie nie posiadało karty gwarancyjnej, prosimy o dołączenie dowodu zakupu z numerem seryjnym SN lub 15-cyfrowym numerem IMEI urządzenia - dotyczy urządzeń iPhone.

WAŻNE! Wymienione powyżej dokumenty są niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej. Prosimy o sprawdzenie, czy Klient dostarczył komplet dokumentów. Prosimy również o wpisanie danych kontaktowych Klienta końcowego - czasami konieczna jest konsultacja z nim, w celu dokładnego zdiagnozowania usterki. Ułatwia to także rozpatrywanie reklamacji. Dziękujemy za pomoc.
Zachęcamy również do korzystania z sieci Autoryzowanych Punktów Serwisowych, współpracujących z CTDI na terenie Polski.