Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak wyłączyć funkcjię FMI (FindMyiPhone - Znajdź iPhone)?

Przed oddaniem iPhone'a do serwisu trzeba pamiętać o dezaktywacji funkcji FindMyiPhone (Znajdź iPhone).
Szczegółowe informacje jak wyłączyć tę funkcję mozńa znaleźć w dziale: Jak wyłączyć FMI

Czy karta gwarancyjna zawsze jest potrzebna do naprawy urządzenia na gwarancji?

Co zrobić jeśli nie mam karty gwarancyjnej?

Karta gwarancyjna jest jednym z podstawowych dokumentów, uprawniających do naprawy gwarancyjnej, jednak część Producentów, dążąc do uproszczenia procedur, związanych z obsługą gwarancyjną urządzeń, nie wymaga tego dokumentu i dopuszcza obsługę na podstawie kserokopii fiskalnego dowodu zakupu – paragonu lub faktury. Musi być to jednak dokument, potwierdzający datę pierwotnego zakupu urządzenia. Faktura VAT marża, wystawiana przy okazji odsprzedaży urządzeń używanych, nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne. Producenci stosują różne zasady obsługi, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi informacjami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Producentem, gdyż brak potrzebnych dokumentów może opóźnić naprawę gwarancyjną lub ją uniemożliwić.

SAMSUNG
Większość laptopów obsługujemy na podstawie numeru seryjnego (SN) urządzenia. W niektórych przypadkach potrzebny będzie dowód zakupu. Na dokumencie powinien znajdować się numer SN urządzenia lub co najmniej jego model. 

W przypadku tabletów, smartfonów i telefonów – powinna być dostarczona karta gwarancyjna i dowód zakupu. W niektórych przypadkach możliwa jest obsługa wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, ale jest to uzależnione od numeru seryjnego urządzenia i wymaga wcześniejszego sprawdzenia.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Producentem: 801 672 678 (801 MSAMSUNG) lub 022 6079333, adres strony Producenta: www.samsung.com/pl

NOKIA
Producent nie stosuje papierowej karty gwarancyjnej. Obsługa gwarancyjna prowadzona jest na podstawie dowodu zakupu z numerem IMEI / SN urządzenia i weryfikacji w bazie danych Producenta.

realme
Wszystkie urządzenia realme możemy obsługiwać gwarancyjnie na podstawie dowodu zakupu z numerem IMEI/ MODEL/SN.


SONY
Producent nie stosuje papierowej karty gwarancyjnej. Warunki gwarancji dostępne są na stronie: https://services.sony.pl/support/pl/warranty/general Obsługa gwarancyjna prowadzona jest na podstawie dowodu zakupu albo rachunku (w miarę możliwości zawierającego datę zakupu, model produktu i nazwę sprzedawcy/dealera – dowodem zakupu może być w szczególności paragon lub faktura VAT). Za zgodą Producenta możemy obsłużyć urządzenie bez dokumentów, na postawie daty aktywacji w bazie Producenta. 


APPLE
Urządzenia od Operatorów są obsługiwane na podstawie dowodu zakupu.


ZTE
Podstawą do wykonania naprawy gwarancyjnej jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej prosimy o dostarczenie dokumentu zakupu lub kopii umowy z Operatorem z podanym numerem IMEI reklamowanego urządzenia i datą sprzedaży/wydania.
Możliwe jest również wykonanie naprawy po poświadczeniu daty sprzedaży przez system komputerowy Operatora.


LENOVO
Prosimy o kopię dowodu zakupu z numerem seryjnym urządzenia.


WIKO
Prosimy o przesłanie standardowej dokumentacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Producentem.


ONEPLUS
Prosimy o bezpośredni kontakt z Producentem pod numerem +1 (646) 851-2228 (infolinia czynna od 4:00 do 22:00 od poniedziałku do niedzieli). Więcej informacji można znaleźć na stronie Producenta  Przypominamy, że również aby zgłosić urządzenie do naprawy trzeba skontaktować się z call center Producenta.

Mam urządzenie pochodzące z innego kraju, czy możecie je naprawić?

Podstawą do ewentualnej obsługi są zapisy w kartach gwarancyjnych Producentów.

realme
Obsługujemy urządzenia pochodzące z rynku polskiego. Obsługa gwarancyjna prowadzona jest na podstawie dowodu zakupu zawierającego nr IMEI/MODEL/SN.

LENOVO
Urządzenia Lenovo z rynku polskiego można naprawić w CTDI, tylko jeżeli są one dostępne w ofercie Lenovo Polska i aktywna jest gwarancja w systemie Lenovo.

NOKIA
Obsługujemy smartfony pochodzące z krajów Unii Europejskiej na podstawie dowodu zakupu z kraju pochodzenia urządzenia z numerem IMEI / SN urządzenia i weryfikacji wpisu w bazie Producenta. Urządzenia z innych rynków nie podlegają naprawie gwarancyjnej w Polsce – w sprawie naprawy prosimy o kontakt ze Sprzedawcą lub Producentem.

SAMSUNG
Telefony Samsung pochodzące z rynku EU są przyjmowane przez 24 miesiące na podstawie dokumentu zakupu z nr IMEI z kraju pochodzenia urządzenia - decyzja o ewentualnej, bezpłatnej naprawie jest podejmowana po kontakcie serwisu z Producentem.

Laptopy Samsung są bezpłatnie obsługiwane przez 12 miesięcy gwarancji na podstawie dowodu zakupu z kraju pochodzenia urządzenia. Naprawiane są urządzenia pochodzące z wybranych krajów zgodnie z zapisem w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

SONY
Obsługujemy urządzenia pochodzące z krajów Unii Europejskiej. Obsługa gwarancyjna prowadzona jest na podstawie dowodu zakupu albo rachunku z kraju pochodzenia urządzenia (w miarę możliwości zawierającego datę zakupu, model produktu i nazwę sprzedawcy/dealera – dowodem zakupu może być w szczególności paragon lub faktura VAT). Za zgodą Producenta możemy obsłużyć urządzenie bez dokumentów, na postawie daty aktywacji w bazie Producenta. Urządzenia z innych rynków nie podlegają naprawie gwarancyjnej w Polsce – w sprawie naprawy prosimy o kontakt ze Sprzedawcą lub Producentem.
 
ZTE
Europejską gwarancję posiadają telefony Axon7 oraz Axon7 MINI. Wymagany jest dowód zakupu z numerem IMEI i datą sprzedaży. Dodatkowo telefony weryfikowane są w bazie Producenta. Urządzenia pochodzące spoza Europy nie są obsługiwane w Polsce.

Urządzenia APPLE i WIKO  pochodzące z zagranicy nie są obsługiwane.

WAŻNE! W przypadku urządzeń, pochodzących z innych rynków (poza europejskimi), prosimy o kontakt z Producentem w celu ustalenia czy możliwa będzie bezpłatna obsługa gwarancyjna. Potrzebny będzie numer IMEI oraz dowód zakupu urządzenia.

ONEPLUS
Prosimy o bezpośredni kontakt z Producentem pod numerem +1 (646) 851-2228 (infolinia czynna od 4:00 do 22:00 od poniedziałku do niedzieli). Więcej informacji można znaleźć na stronie Producenta  Przypominamy, że aby zgłosić do naprawy urządzenie OnePlus -  bez względu na kraj, w którym zostało kupione, trzeba skontaktować się z call center Producenta. CTDI nie przyjmuje bezpośrednio do obsługi urządzeń OnePlus

 

Jaki jest okres gwarancji usługi odpłatnej?

Gwarancja na wykonaną usługę i wymienione części wskazane w Raporcie Usługi jest udzielana na okres 90 dni od daty otrzymania urządzenia przez Klienta.

 

W przypadku zgłoszenia Klienta w ciągu 90 dni od wykonania usługi, serwis po ponownej diagnozie weryfikuje zasadność podjęcia reklamacji odnośnie poprzednio wykonanej usługi odpłatnej.

Jaki jest okres gwarancji Producenta na urządzenia / akcesoria?

Warunki i okresy gwarancji, udzielanej przez Producentó w, są określone w karcie gwarancyjnej.
Poniżej przedstawiamy wybrane terminy, określone w gwarancjach Producentów. Prosimy jednak o sprawdzenie za każdym razem aktualnych okresó w gwarancji w karcie gwarancyjnej dołączonej do urzadzenia, gdyż terminy te mogą ulegać zmianom.

WAŻNE! Okresy gwarancji w przypadku telefonów, smartfonó w, tabletów i laptopów oraz akcesoriów zakupionych w zestawie z nimi są liczone od daty pierwotnego zakupu. W razie wątpliwości podstawą do rozstrzygnięcia są zapisy w karcie gwarancyjnej, dotyczącej produktu.

iPhone
Urządzenia i akcesoria iPhone – 12 miesięcy gwarancji.

LENOVO
Urządzenia Lenovo zakupione na firmę – 12 miesięcy
Urządzenia Lenovo zakupione przez osoby prywatne – 12 miesięcy, w przypadku rejestracji na portalu Lenovo – 24 miesiące.

WAŻNE! Zachęcamy do rejestracji produktów Lenovo na stronie Producenta. Aktualizacji gwarancji na podstawie dowodu zakupu można dokonać we własnym zakresie, korzystając z dedykowanej strony wsparcia Lenovo dostępnej pod adresem: https://support.lenovo.com/pl/pl/warrantylookup/basewarrantyregistration
W przypadku otrzymania przez nas urządzenia nie zarejestrowanego na stronie, jeśli dowód zakupu daje podstawę do aktualizacji gwarancji, możemy wystąpić do Producenta o jej weryfikację. Jednak wydłuży to proces obsługi serwisowej. 
Akcesoria – 12 miesięcy

NOKIA
Feature phone'y (ULC) -  24 miesiące od daty sprzedaży na telefon i 6 miesięcy na baterię i ładowarkę.
Smartphony - 24 miesiące od daty sprzedaży na telefon i wbudowaną baterię, 6 miesięcy na pozostałe akcesoria i wymienną baterię.
Akcesoria sprzedawane oddzielnie -  12 miesięcy od daty sprzedaży

SAMSUNG
Telefony Samsung - 24 miesiące gwarancji.
Akcesoria Samsung: ładowarka, zestaw słuchawkowy, karta pamięci - 6 miesięcy gwarancji.
Bateria (do telefonu), słuchawki Bluetooth - 12 miesięcy gwarancji.
Laptopy Samsung - 24 miesiące gwarancji.
Zasilacz do laptopa - 24 miesiące gwarancji.
Bateria do laptopa - 6 miesięcy gwarancji.

SONY
Telefony – 24 miesiące 
Baterie wbudowane w urządzenie – 24 miesiące, inne baterie – 12 miesięcy 
Akcesoria– 12 miesiący
 

realme
Telefony – 24 miesiące gwarancji.
WIKO, ZTE
Prosimy o sprawdzenie zapisów w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia. Okresy gwarancji dla różnych urządzeń mogą być zróżnicowane.

ONEPLUS
Prosimy o bezpośredni kontakt z Producentem pod numerem +1 (646) 851-2228 (infolinia czynna od 4:00 do 22:00 od poniedziałku do niedzieli). Więcej informacji można znaleźć na stronie Producenta  Przypominamy, że również aby zgłosić urządzenie do naprawy trzeba skontaktować się z call center Producenta.
 

Jak wypełnić prawidłowo list przewozowy?

Nasz kurier pomoże wypełnić list przewozowy.
 
Do Klientów indywidualnych, którzy zamówili kuriera na koszt CTDI, kurier przyjedzie z listem przewozowym do wypełnienia. Nasz adres do wysyłki urządzeń:

CTDI Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 7
05-090 Sękocin Stary

Do naszych Partnerów Biznesowych, którzy zamówili kuriera przez stronę internetową, kurier przyjedzie z odpowiednio wypełnioną dokumentacją. Jedyną informacją, jaką trzeba wskazać na liście oraz naklejce na paczkę, jest liczba urządzeń wysyłanych do CTDI. Prosimy o wyraźne wpisy na liście przewozowym i załączenie specyfikacji zawartości do przesyłki.

W przypadku telefonicznego zamówienia kuriera, konieczne będzie wypełnienie listu przewozowego na miejscu. Nasz adres do wysyłki urządzeń:

CTDI Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 7
05-090 Sękocin Stary

WAŻNE! Jedna paczka i jeden list przewozowy są dedykowane dla maksimum 25 urządzeń. Prosimy o nie wysyłanie większej liczby urządzeń w jednej paczce - powoduje to wyłączenie ubezpieczenia przesyłki. W przypadku większej liczby urządzeń, prosimy o przygotowanie odpowiedniej liczby paczek i zamówienie odpowiadającej im liczby listów przewozowych.

 

Co zrobić, kiedy przesyłka jest uszkodzona lub jej zawartość się nie zgadza?

Warto spisać protokół szkodowy


Niezgodność zawartości przesyłki lub jej uszkodzenie, zauważone w obecności kuriera, prosimy zgłaszać od razu kurierowi. Jeśli urządzenie jest uszkodzona, a zostało to zauważone po odbiorze i rozpakowaniu paczki, prosimy o zachowanie wszystkich elementów opakowania (foliopak, pudełko, folia bąbelkowa, wypełniacze pudełka, inne). Następnie prosimy o kontakt z Infolinią firmy UPS pod numerem +48-22-489-48-77. Po telefonicznym zgłoszeniu, zostanie wysłany do Państwa przedstawiciel firmy UPS, który w Państwa obecności sporządzi „Protokół szkodowy".  Protokół pomoże w dochodzeniu roszczeń związanych z uszkodzeniem urządzenia.

Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu, należy go przesłać wraz z uszkodzonym urządzeniem do  firmy CTDI.

Na spisanie „Protokołu Szkodowego” mają Państwo 14 dni od dnia odebrania przesyłki od Kuriera.
 Skąd mogę wziąć numer IMEI lub SN sprzętu?

Numery IMEI i SN to indywidualne numery pozwalające na identyfikację urządzenia.


Jak je znaleźć - zobacz film.

Numer IMEI to 15 cyfrowy numer identyfikacyjny, umieszczony na naklejce pod baterią w telefonie lub dostępny po wybraniu kodu: *#06#. Jeśli nie spisałeś go przed oddaniem urządzenia do naprawy, powinien być umieszczony również na pudełku.

SN (serial numer) to numer seryjny, umieszczony na naklejce na spodzie laptopa lub telefonu. Jeśli nie spisałeś go przed oddaniem urządzenia do naprawy, powinien być umieszczony również na pudełku.

IMEI i SN występują w telefonach Samsung, iPhone ,Noki ,Sony oraz realme.

IMEI samodzielnie występuje na naklejkach w telefonach Microsoft.

SN samodzielnie występuje w laptopach Samsung.

Bankowość elektroniczna a sprzęt oddany do serwisu

Korzystasz z bankowości mobilnej? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!


Wiele banków udostępniło swoim Klientom nowe narzędzia do bankowości mobilnej. Jeśli z nich korzystasz, przed oddaniem telefonu do serwisu pamiętaj o usunięciu wszelkich elementów, które są związane z korzystaniem z bankowości mobilnej, a nie stanowią integralnej części naprawianego urządzenia. W szczególności należy pamiętać o usunięciu:

  • kart SIM NFC (sim centric),
  • kart microSD z zainstalowaną aplikacją płatniczą,
  • naklejek zbliżeniowych Pay Pass

WAŻNE! Właściciel telefonu ponosi odpowiedzialność za udostępnienie kart i naklejek, związanych z bankowością mobilną osobom trzecim. Dlatego bardzo ważne jest, by usunąć je z telefonu przed przekazaniem go do serwisu.

 
O czym pamiętać przed wysyłką sprzętu do serwisu?

Przed oddaniem urządzenia do serwisu prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Zgłoszenie naprawy / Jak przygotować się przed oddaniem urządzenia do serwisu - ZOBACZ


Jakie urządzenia są obsługiwane przez CTDI?

Aktualną listę obsługiwanych urządzeń można znaleźć w dziale: Zgłoszenie naprawy / Jakie urządzenia można naprawić w CTDI - ZOBACZ

Jak mogę wysłać telefon do serwisu?

Urządzenie do serwisu można oddać:

przez formularz online (kurier zamówi się automatycznie i przyjedzie po urządzanie): - WIĘCEJ 

osobiście - WIĘCEJ
kurierem - WIĘCEJ

Uprzejnue prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w powyższych działach przed wyborem sposobu obsługi. 

Jak przygotować przesyłkę?

Zabezpiecz swoje urządzenie na czas transportu


Telefony, smartfony, tablety i laptopy to delikatne urządzenia elektroniczne. Zanim dotrą do serwisu mogą być transportowane na duże odległości. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie ich w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią. Zobacz film - jak przygotować urządzenie do transportu.

Klientom indywidualnym, rekomendujemy zabezpieczenie urządzenia folią bąbelkową oraz zapakowanie go do usztywnionego pudelka, pasującego do wymiarów urządzenia (bez luzu, pozwalającego na obijanie się urządzenia o ścianki opakowania). Prosimy o nie przesyłanie do nas telefonów w kopertach bąbelkowych  – to nie jest wystarczające zabezpieczenie.

Naszym Partnerom Biznesowym dostarczamy specjalne opakowania zbiorcze do transportu – prosimy o korzystanie z nich przy pakowaniu przesyłek i dokładne zabezpieczenie każdego urządzenia.


WAŻNE! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób pakowania tabletów - szczególnie marki Lenovo. W oryginalnych opakowaniach sprzedażowych, ze względów marketingowych, zwykle ekran jest wyeksponowany i jest blisko wieczka opakowania. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie ekranu grubą warstwą folii bąbelkowej lub innym materiałem, który ochroni ekran przed możliwym uszkodzeniem.


Jeśli usterka urządzenia jest lub może być związana z używanymi akcesoriami (np. bateria, ładowarka, zestaw słuchawkowy), prosimy o dołączenie ich do przesyłki. Ułatwi to diagnozę uszkodzenia. Wysyłane akcesoria powinny być wymienione w formularzu zgłoszenia.


WAŻNE! Prosimy o usunięcie wszystkich dodatkowych akcesoriów, takich jak zawieszki, etui, folie zabezpieczające i szkło hartowane. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat przygotowania urządzenia przed wysłaniem go do serwisu Jak przygotować urządzenie do naprawy.

Prosimy o dołączenie formularza zgłoszenia do naprawy oraz dokumentów, potwierdzających uprawnienia gwarancyjne.

Cennik usług CTDI - naprawy odpłatne


Skorzystaj z kalkulatora napraw wybranych urządzeń:


Wynik brutto PLN:

Niniejszy kalkulator służy do określenia orientacyjnej kwoty brutto za naprawę, nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.

 

WAŻNE! W punkcie wymiana obudowy podajemy orientacyjny koszt odnowy obudowy. W przypadku smartfonów, w których obudowa jest zintegrowana z ekranem dotykowym lub całym wyświetlaczem, cena zawiera również koszt wymiany tego elementu – dlatego może być wysoka. Nie jest to błąd kalkulatora.

 

Z uwagi na fakt, że każdy przypadek jest indywidualny rzeczywisty koszt naprawy zależy od diagnozy technicznej wykonanej już na miejscu w serwisie.

W przypadku obsługi przez Autoryzowane Punkty Serwisowe (APS'y), współpracujące z CTDI w największych miastach Polski, podane ceny mogą zostać powiększone o koszty operacyjne Punktu. APS'y są samodzielnymi jednostkami biznesowymi i CTDI nie wpływa na ich politykę cenową.


Zapoznaj się z orientacyjnym cennikiem naszych napraw:


Poniższe ceny dotyczą wybranych usług naprawy odpłatnej dla Klientów indywidualnych.

WAŻNE! Poniższy cennik nie dotyczy urządzeń marki HTC. W przypadku tego Producenta ceny są  kalkulowane indywidualnie na podstawie tabeli Producenta. Poniższe ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.


USŁUGA CENA BRUTTO
TELEFONY / TABLETY  
Ekspertyza\ diagnoza naprawy odpłatnej - w przypadku braku zgody Klienta na koszty pełnej naprawy 42

Usługa serwisowa (bez części)

70
Transport (w jedną stronę, kurierem)   18,45
LAPTOPY SAMSUNG  
Wymiana oprogramowania 123
Ekspertyza\ diagnoza naprawy odpłatnej - w przypadku braku zgody Klienta na koszty pełnej naprawy 61,50
Usługa serwisowa 135,30
Transport (w jedną stronę, kurierem)   18,45
USŁUGI DODATKOWE  
Transport przesyłek omyłkowo wysłanych do CTDI (np. urządzeń Producentów, których nie obsługujemy) - w obie strony 44,28

 

 

 

Jakie dokumenty dostarczyć, aby uzyskać serwis gwarancyjny?

Dokumenty uprawniające do naprawy
Standardowo, w przypadku wysłania urządzenia do naprawy gwarancyjnej, powinno dołączyć się do zgłoszenia następujące dokumenty:
 
  • formularz zgłoszeniowy z opisem usterek i dokładnymi danymi do kontaktu z Klientem końcowym - POBIERZ FORMULARZ Prosimy o zwrócenie uwagi na wybór odpowiedniego formularza - mamy osobny formularz dla marki Samsung, a formularze CTDI różnią się dla Klientów indywidualnych oraz Salonów, Operatorów i Sklepów.
  • kserokopię fiskalnego dowodu zakupu (paragonu lub faktury, potwierdzających pierwotną datę zakupu urządzenia, faktura VAT marża, wystawiana przy okazji sprzedaży urządzeń używanych, nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne)  lub umowy z Operatorem
  • uzupełnioną kartę gwarancyjną, bez skreśleń, z wpisaną datą zakupu, pieczątką sprzedawcy oraz numerem IMEI lub numerem seryjnym SN dla laptopów
Jeżeli podczas zakupu urządzenie nie posiadało karty gwarancyjnej (dotyczy marek iPhone oraz laptopów), kserokopia dowodu zakupu powinna zawierać numer seryjnym SN lub IMEI urządzenia.

W szczególnych przypadkach możliwa jest również obsługa wyłącznie na podstawie dowodu zakupu. Więcej na ten temat w zakładce Czy karta gwarancyjna zawsze jest potrzebna do naprawy urządzenia na gwarancji?


WAŻNE! Wymienione powyżej dokumenty są niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej. Wysyłając je wraz z urządzeniem przyspieszysz proces naprawy - serwis będzie mógł od razu rozpocząć pracę, nie czekając na dosłanie potrzebnych dokumentów.
PRAKTYCZNA RADA Przed oddaniem sprzętu do serwisu, warto spisać IMEI telefonu (15 cyfrowy numer identyfikacyjny, umieszczony na naklejce znamionowej lub dostępny po wybraniu kodu: *#06#) lub numer seryjny laptopa (SN - serial numer - umieszczony na naklejce na spodzie laptopa). Będzie pomocny przy ustaleniu statusu obsługi serwisowej, który można sprawdzić przez naszą stronę w zakładce Informacje o naprawie.

Jakich usterek nie obejmuje gwarancja Producenta?

Gwarancją Producenta nie są objete usterki i uszkodzenia, których przyczyną nie jest wada produktu.


Każde Autoryzowane Centrum Serwisowe wykonuje naprawy gwarancyjne, zgodnie z procedurami określonymi przez Producenta – w szczególności zgodnie z warunkami gwarancji. Warunki te opisują szczególne przypadki, w których odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona. Dotyczy to usterek, powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzania lub wypadku. Opis uszkodzeń nie objętych gwarancją można znaleźć w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

Do najczęstszych przyczyn wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji należą:

  • ingerencja wilgoci lub cieczy,
  • uszkodzenie mechaniczne, czyli uszkodzenie urządzenia na skutek upadku, uderzenia itp.,
  • nieautoryzowana ingerencja – m.in. wykonanie w okresie gwarancji naprawy przez osobę lub podmiot do tego nieuprawniony.

Gwarancja może też określać inne przypadki wyłączenia, takie jak stosowanie akcesoriów lub oprogramowania nie wytworzonych przez Producenta (dotyczy to również różnego typu aplikacji), niezgodne z instrukcją lub nieostrożne użytkowanie produktu, wykonana bez zgody Producenta modyfikacja produktu, czy normalne zużycie części.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji może zostać również wyłączona w przypadku nie dostarczenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia gwarancyjne Klienta.

Jak mogę naprawić telefon po upływie lub częściowej utracie gwarancji?

Aktualne informacje o naprawach pozagwarancyjnych można znaleźć na stronie Zgłoszenie naprawy / Jak naprawić urządzenie, które utraciło gwarancję? KLIKNIJ